ac quy le hoang

Tìm Kiếm Sản Phẩm Cho Bạn

Bảng giá ắc quy Bosch

STT
ẮC QUY BOSCH CỌC THƯỜNG
DUNG LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
1 Bosch 38B19LS/NS40L ( 35AH) 35 1,000,000
2 Bosch 38B19RS/NS40 ( 35AH) 35 1,000,000
3 Bosch 55B24LS/NS60L ( 45 AH ) 45 1,200,000
4 Bosch 55B24RS/NS60R  ( 45 AH ) 45 1,200,000
5 Bosch 75D23L ( 65 AH ) 65 1,700,000
6 Bosch75D23R ( 65 AH ) 65 1,700,000
7 Bosch 80D26L/NS70L ( 70AH ) 70 1,850,000
8 Bosch 80D26R/NS70 ( 70AH ) 70 1,850,000
9 Bosch MF95D31L/NX 120-7L ( 80 AH ) 80 2,100,000
10 Bosch MF95D31R/NX 120-7 ( 80 AH ) 80 2,100,000
11 Bosch 105D31L ( 90 AH ) 90 2,450,000
12 Bosch 105D31R( 90 AH ) 90 2,450,000
STT
ẮC QUY BOSCH CỌC CHÌM
DUNG LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
1 Bosch DIN544H21B/54421 CỌC CHÌM 44 1,550,000
2 Bosch DIN562H25B/56225 CỌC CHÌM 62 1,900,000
3 Bosch DIN574H28B/57428 CỌC CHÌM 74 1,900,000
4 Bosch DIN58815 CỌC CHÌM 88 2,500,000
5 Bosch DIN60038 CỌC CHÌM 100 2,700,000
6 Bosch DIN 54519 CỌC CHÌM 45 1,550,000
7 Bosch DIN 55414 CỌC CHÌM 54 1,800,000
8 Bosch DIN 55559 CỌC CHÌM 55 1,650,000
9 Bosch DIN 55565 CỌC CHÌM 55 1,650,000
10 Bosch DIN 56318 CỌC CHÌM 63 1,900,000
11 Bosch DIN 56638 CỌC CHÌM 66 1,950,000
12 Bosch DIN 57220 CỌC CHÌM 72 2,050,000
13 Bosch DIN 58827 CỌC CHÌM 88 2,500,000
14 Bosch DIN 56219 CỌC CHÌM 62 1,900,000
15 Bosch DIN 58014 CỌC CHÌM 80 2,450,000
16 Bosch DIN 58513 CỌC CHÌM 85 2,600,000
17 Bosch DIN 58514 CỌC CHÌM CỌC PHẢI 85 2,600,000
18 Bosch DIN 60044 CỌC CHÌM 100 AH 100 2,700,000
19 Bosch DIN 68032 CỌC CHÌM 180 AH 180 4,600,000
20 Bosch DIN 73011 CỌC CHÌM 230 AH 230 5,500,000

BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%